เงินกู้ใน สินเชื่อศึกษา

ระยะเวลากู้เงิน
ไม่ถึง 24 เดือน
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 500000 บาท
การพิจารณา
48-72 ชม
อายุผู้ใช้บริการ
18-50 ปี
อัตราต่อปี
28-28%
วิธีโอนเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้ สินเชื่อศึกษา

กยศ. 2567 เปิดลงทะเบียนวันไหน จะได้เงินเมื่อไร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ( กยศ. 2567 ) ได้ปรับกำหนดการให้กู้ยืมเงินให้สอดคล้องกับการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการเรียนตามสถานศึกษาต่างๆจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจากเดิมที่ประกาศไว้เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 ได้ถูกยกเลิกและ มีการกำหนดการใหม่ กยส. 2567 โดยถ้าต้องการทราบว่าการสมัคร กยศ. รายใหม่  2567 วันไหน สามารถจะใช้แผนกำหนดการเดียวกันตามนี้ได้เลย

สำหรับสถานศึกษาทั่วไป / และสถานศึกษาอาเซียน

ภาคเรียนที่ 1

 1. ผู้ขอกู้ กยศ. 2567 รายใหม่ ต้องลงทะเบียนขอรหัสล่วงหน้า โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่ายกเว้นในขั้นตอนนี้  1 เม.ย. – 31 ส.ค. 2567  /  สถานศึกษาอาเซียน  1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2567

 2. ผู้กู้ยืมเงิน ยื่นแบบคำขอ ผ่านระบบ e-Studentloan  1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2567

 3. สถานศึกษาบันทึกและประกาศรายชื่อ และตรวจสอบสัญญาเงินกู้ กยศ.2567 จะต้องไม่เกิน วันที่ 31 ต.ค. 2567

 4. สถานศึกษาจัดส่งเอกสารสัญญาให้ผู้บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม  ไม่เกินวันที่ 15 พ.ย. 2567

ภาคเรียนที่ 2

 1. ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบยืนยันการขอกู้ ผ่านระบบ e-Studentloan  1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2567 /  สถานศึกษาอาเซียน 1 พ.ย – 31 ม.ค. 2567

  โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. วงเงิน 10,000 50,000 บาท 

  โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. เป็นโครงการสินเชื่อ ธกส ฉุกเฉิน จากธนาคารประชาชนได้มีมาตราการออกมาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สืบเนื่องมาจากนโยบายแห่งรัฐปี2567 เพื่อช่วยแก้ปัญหาของประชาชนระดั

 2. สถานศึกษาตรวจสอบ แบบลงทะเบียนเรียน  ไม่เกิน 31 มี.ค. 2567

 3. สถานศึกษาส่งแบบลงทะเบียนให้ผู้บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม  ไม่เกิน 15 เม.ย. 2567

ภาคเรียนที่ 3

 1. ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบยืนยันการขอกู้ ผ่านระบบ e-Studentloan  1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2567 / สถานศึกษาอาเซียน 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 2567

 2. สถานศึกษาตรวจสอบ แบบลงทะเบียนเรียน   ไม่เกิน 31 เม.ย. 2567 / สถานศึกษาอาเซียน ไม่เกิน 30 มิ.ย. 2567

 3. สถานศึกษาส่งแบบลงทะเบียนให้ผู้บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม  ไม่เกิน 15 พ.ค. 2567 / สถานศึกษาอาเซียน ไม่เกิน 15 ก.ค. 2567

ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

 1. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ 

 2. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาคิวฮ้าส์ ฝ่ายนโยบายรัฐ 

เงิน กยส. เข้าวันไหน 2567 การกู้เงิน กยศ. 2567 ปกติแล้วถ้าเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำหนดการโอนเงินเข้าบัญชีจะเป็นไปตามข้อมูลที่ผู้กู้ได้ลงทะเบียนไว้ใน e-Studentloan  ถ้าไม่ได้มีเหตุผิดพลาดใดๆ โดย

 1. สำหรับนักนักศึกษา เงินค่าครองชีพระหว่างกำลังศึกษา จะโอนเข้าบัญชีทุกๆสิ้นเดือน

 2. สถานศึกษา เงินสำหรับการใช้ในการศึกษา จะโอนเข้าบัญชี ทุกๆวันที่ 10 และ  20 ของทุกเดือน

หากมีข้อสงสัย หรือเงิน กยส. 2567 ยังไม่เข้า สามารถจะติดต่อสอบถามไปได้ที่ส่วน  Help Desk  บมจ.ธนาคารกรุงไทย เบอร์โทรศัพท์ 02-650-6599  หรือในส่วนตรวจสอบสัญญา  02-208-8604 – 7 และ 02-208-8635 – 6  ส่งข้อความไปยัง Email : [email protected] และสำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ฝ่ายนโยบายรัฐ เบอร์โทรศัพท์ 089-811-8260 และ 02-650-6999 ต่อ 1160, 1163, 5154 หรือจะเข้าไปสอบถามที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/studentloan.th/ 

ส่งข้อความ

ยังไม่มีใครแสดงความคิดเห็น

เพิ่มบทวิจารณ์