เงินกู้ใน โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส

ระยะเวลากู้เงิน
ไม่ถึง 48 เดือน
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 200000 บาท
การพิจารณา
48-72 ชม
อายุผู้ใช้บริการ
20-60 ปี
อัตราต่อปี
10-28%
วิธีโอนเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้ โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. วงเงิน 10,000 50,000 บาท 

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. เป็นโครงการสินเชื่อ ธกส ฉุกเฉิน จากธนาคารประชาชนได้มีมาตราการออกมาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สืบเนื่องมาจากนโยบายแห่งรัฐปี2567 เพื่อช่วยแก้ปัญหาของประชาชนระดับฐานราก ซึ่งมีผลกระทบกับทุกๆอาชีพ จนเข้าสู่วิกฤติของการแพร่ระบาดของไวรัส ทำให้ธนาคารประชาชนต้องเร่งกันช่วยเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาด้วยสินเชื่อฉุกเฉิน อย่างเช่น โครงการสนับสนุนสินเชื่อ ธ.ก.ส. 50000 บาท และ 10000 บาท โครงการสินเชื่อออมสินฉุกเฉิน 50000 บาท และ 10000 บาท

สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. กู้เงินผ่อนรายเดือนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สามารถรับข่าวสารได้โดยการเพิ่มเพื่อน Line : BAACFAMILY หรือพิมพ์ @baacfamily และกดยอมรับเงื่อนไข และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นก็จะได้รับรายละเอียดของโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ในการเตรียมลงทะเบียนขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2567 เป็นต้นมา

เงื่อนไขและคุณสมบัติต่างๆของโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. 10000 บาท

 1. เป็นสินเชื่อเงินสดฉุกเฉินสำหรับผู้ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

 2. วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 10,000 บาท

 3. อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.1% ต่อเดือน

 4. ไม่ต้องชำระค่างวด เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือนแรก

 5. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

 6. ระยะเวลาการผ่อนชำระคืน 2 ปี 6เดือน นับจากวันที่สัญญา

 7. สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระตามความสามารถของผู้กู้

 • ชำระเป็นรายเดือน (24 งวด)    429.17 บาท

 • ชำระเป็นราย 3 เดือน (8 งวด)   1,287.50 บาท

 • ชำระเป็นราย 6 เดือน (4 งวด )   2,575.00 บาท

วิธีการลงทะเบียนผ่านแอพเงินด่วนออนไลน์โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. 10,000 บาท

 1. ต้องเพิ่มเพื่อน LINE: BAAC family เพื่อขอใช้บริการและรอรับการนัดจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร

 2. กรอกข้อมูลต่างๆ ในระบบ ให้ถูกต้อง 

 3. รอรับ SMS จากหมายเลขที่แจ้งไว้กับทางธนาคาร

นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน 50000 บาท ซึ่งเป็นสินเชื่อพอเพียงสำหรับเลี้ยงชีพให้กู้เงินสดออนไลน์ สำหรับประชาชนที่เป็นเกษตรกร ทายาท บุคคลในครอบครัวที่ต้องการประกอบอาชีพ หรือบุคคลทั่วไปซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 โดยจะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่จะรับไม่เกิน 50,000 บาท 

 • อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี ในเดือนที่ 1 – 3

 • อัตราดอกเบี้ย MRR หรือเท่ากับ 6.5% ต่อปี ในเดือนที่ 4 เป็นต้นไป

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. จะมีวงเงินตั้งแต่ 10,000 บาท และ 50,000 บาท นี้นอกจากจะมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้ว ก็ยังมีสินเชื่อเพื่อเสริมพลังฐานรากจากธนาคารออมสิน ในวงเงินสินเชื่อ 10,000 บาทสำหรับผู้กอบการรายย่อย บุคคลทั่วไป และผู้ที่มีอาชีพอิสระ และไม่ต้องมีหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน และวงเงิน  50,000 บาทสำหรับพนักงานประจำ และจะต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับผู้ที่ต้องการจะกู้สินเชื่อฉุกเฉินจะต้องยื่นขอสินเชื่อได้เพียงธนาคารเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้รับการช่วยเหลือทั่วถึง

ส่งข้อความ

  นพดล ดอนไพ
  January 26, 2021
  เอามาลงทุน

เพิ่มบทวิจารณ์